Ondersteuning bij het gebruik van Urenwijzer

Open-i verleent de volgende ondersteuning:

De ondersteuning voor Urenwijzer vindt bij voorkeur plaats per email, op adres support@open-i.nl.