Aanpak voor het in gebruik nemen van Urenwijzer

Heeft u interesse in de Urenwijzer? Neem contact met ons, dan bespreken we met U aanpak. We stemmen de eisen en wensen af en kunnen U toegang geven tot een demo omgeving.

Wilt u verder met Urenwijzer, dan neemt U de volgende stappen:

 1. Aanmaken administratie

  Open-i maakt voor uw bedrijf aan in de administratie en zorgt voor een beheerdersaccount met wachtwoord.

 2. Inrichten van de administratie

  Met het beheerders account gaat U uw administratie inrichten. Dit betreft diverse instellingen en de invoer van klanten, projecten en medewerkers. Open-i verleent U telefonische assistentie.

 3. Uittesten van de administratie

  U geeft 1 of 2 medewerkers toegang tot de urenwijzer en laat hun checken of de toegang en de urenregistratie correct werkt. Bij problemen zal Open-i assisteren.

 4. Invoeren van Urenwijzer in de organisatie

  Urenwijzer kan nu beschikbaar worden gesteld aan alle medewerkers. Er hoeft hiervoor geen software ge´nstalleerd te worden. U stuurt de URL voor de toegang tot de urenwijzer en neemt deze link eventueel op in uw intranet.