Bijzondere kenmerken van Urenwijzer

Urenwijzer bevat alle functionaliteit voor het voeren van een complete project- en urenadministratie. Maar Urenwijzer gaat verder !

Vaststellen van boekingen

Bij het vaststellen en controle van urenboekingen zal de urenwijzer voor een periode de boekingen nalopen en dichtzetten. Hiermee wordt gewaarborgd dat urenboekingen ongewijzigd voor facturering beschikbaar zijn.

Goedkeuren door managers

Nadat medewerkers Urenboekingen hebben vastgesteld, kunnen managers deze goedkeuren. Hiermee krijgen uw managers de verantwoordelijkheid voor de urenregistratie van hun medewerkers en verdeelt u de administratieve last. Deze functionaliteit is optioneel te gebruiken.

Management informatie

Alle urenboekingen zijn direct beschikbaar doordat alles in een centrale database is opgeslagen. De managementoverzichten van Urenwijzer geven op elk moment inzicht in de actuele stand van de projectinrichting en de tijdsbesteding. Ook is het mogelijk om de gegevens over te zetten in een spreadsheet (bijvoorbeeld Microsoft Excel) zodat u zelf aanvullende analyses en rapportages kunt vervaardigen.

Voorcalculatie en budgettering

Op het niveau van projecten, activiteiten en toegewezen taken kunt u een voorcalculatie opnemen. Het systeem kan deze voorcalculatie bewaken. In zo'n geval zal dan worden voorkomen dat een ingesteld budget wordt overschreden.

Aanvullende notities per boeking

Bij het boeken van uren op een activiteit, kunnen medewerkers een aanvullende notitie opnemen. Hierin kunnen zij bijvoorbeeld beschrijven welke werkzaamheden zij hebben uitgevoerd. Dit blijkt in praktijk erg handig. Niet alleen kun je later terugvinden wat je op een bepaalde datum ook weer precies hebt gedaan, je bent ook in staat om je werkzaamheden beter te verantwoorden aan de klant.